De stichting

Stichting Live Life Foundation is een stichting zonder winstoogmerk, dat onvoorwaardelijke steun biedt ten behoeve van een verbetering van de gezondheidszorg en hygiëne voor de inwoners van Malawi. De stichting bestaat uit zes Nederlandse bestuursleden die zich hiervoor inzetten.

Wij geloven in de kracht en het levensgeluk van elk individu. Ieder mens heeft het recht, het leven ten volle te leven. Levensgeluk is leven in een goede gezondheid én met vooruitzicht op een toekomst. De projecten van stichting Live Life Foundation zijn gericht op het maken van een verschil en het bevorderen van zelfredzaamheid. Een respectvolle samenwerking met de lokale bevolking is hierbij van groot belang. Samen kunnen we het verschil maken. Met elkaar, voor elkaar.

Stichting Live Life Foundation is bezig aan verschillende projecten en is er om te voorzien in:

  • Het verstrekken van goede medische zorg en noodzakelijke medicatie;
  • Het streven naar kwaliteitsverbetering in de zorg door uitbreiding van de kliniek te realiseren;
  • De preventie van ziekten door het geven van voorlichting over gezondheidsonderwerpen zoals HIV, malaria, gezonde voeding en moeder-kind zorg;
  • Het verbeteren van de hygiëne door het bouwen van waterpompen, urinoirs en pitlatrines;
  • Het geven van kansen, door lokale mensen een scholing en/of baan aan te bieden binnen onze projecten.
  • Stichting Live Life Foundation streeft naar het behoud van een gezonde financiële situatie zodat de werkzaamheden, gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit, gewaarborgd worden. Wij beseffen dat duurzaamheid hierbij een belangrijk criterium is voor de verre toekomst en volgende generaties. Ons streven is dan ook om onze projecten te alle tijden zo duurzaam mogelijk uit te voeren en hierbij rekening te houden met de natuurlijke omgeving van de inwoners.