Lopende projecten

Live Life Foundation zet zich op verschillende manieren in om de gezondheidszorg in Malawi te verbeteren. Hieronder ziet u welke projecten momenteel lopen en hoe u eraan kunt bijdragen. Bent u benieuwd wat Live Life Foundation al in Malawi heeft gedaan? Bekijk dan onze successen.

Kraamkliniek

In 2018 is besloten om te starten met het opzetten van een kraamkliniek. De kraamkliniek zal de mogelijkheid bieden om vrouwen te begeleiden in de prenatale, perinatale en postnatale periode. Door risicoselectie en het nauwlettend opvolgen van de zwangere vrouwen, verwachten we dat het sterftecijfer van zowel moeder als kind kan worden verlaagd. Naar verwachting zal de kraamkliniek dienstdoen in een gebied met een reikwijdte van ruim honderd kilometer.

Lees meer…

Alleen de poort moet nog gemaakt worden!

De muur

Ter beveiliging van de mensen die wonen/werken in de kliniek en de spullen die in de kliniek staan wordt een muur om het gehele complex gemaakt. In Malawi is dit zeer gebruikelijk.

Lees meer…


Realisatie (kinder)fysiotherapie

In 2014 zijn de eerste fysiotherapeuten in Malawi afgestudeerd. Voor specialisaties moet worden uitgeweken naar Kenia of Zuid-Afrika. Het beroep fysiotherapie staat dan dus ook nog in de kinderschoenen. Veel ouders weten niet wat de fysiotherapeut voor hun kind kan betekenen, hierdoor krijgen kinderen en jongeren met een beperking niet de juiste zorg. Om kinderen met een beperking in de omgeving van de kliniek verder te helpen zullen studenten (Daniëlle, Anoeshka en Franciska) van de  masteropleiding kinderfysiotherapie aan de hogeschool Rotterdam ons helpen fysiotherapie in de kliniek realiteit te geven!

Lees meer…


DSCF1890
TVAJ3891
7769d6cb-0e63-4b2b-ad01-0a4fe3d54837

Multidisciplinair centrum

Sinds 2015 is het aantal patiënten in Pio Health Center enorm toegenomen. Het is een goed teken dat mensen vertrouwen hebben in de kliniek en medische hulp zoeken. De kliniek biedt zowel ruimte voor individuele zorg als groepsvoorlichting. Omdat de toestroom alsmaar toeneemt, is de kliniek simpelweg te klein om al deze patiënten de juiste zorg te bieden. Dit resulteerde in lange rijen en patiënten die na een dag wachten weggestuurd werden om het de volgende dag opnieuw te proberen. Het doel van Live Life Foundation is om de kwaliteit van gezondheidszorg te verbeteren. Nog beter is het om ziektes te voorkomen. Door dit gezondheidscentrum zal er meer ruimte zijn om aan de preventie van ziektes te werken en de algemene kennis over gezondheid bij de lokale bevolking te vergroten. Een multidisciplinair centrum waar zowel een voedingskundige, verpleegkundige, psycholoog en fysiotherapeut werkzaam zullen zijn en samen betrokken zijn bij de zorg van 1 patiënt. Door alle disciplines dicht bij elkaar te hebben resulteert dit in lagere ziektekosten voor de patiënt omdat men niet naar verschillende ziekenhuizen hoeft af te reizen.

Lees meer…


Live Life Malawi - Projecten - Moeder-kind zorg

Moeder-kind zorg

Moeders met kinderen verdienen specialistische voorlichting over hun gezondheid en die van hun kinderen. Pio Health Center organiseert daarom elke twee weken voorlichtingssessies ofwel onder-de-5 jaar-kliniek, waarbij ook vaccinaties verstrekt worden. Live Life Foundation maakt dit met donaties mogelijk.

Lees meer…


Maandelijks medicijnen en mobiele kliniek

De kliniek is opgezet om de toegankelijkheid tot gezondheidszorg voor de allerarmsten te vergroten. Er komen veel patiënten naar de kliniek maar niet elke familie is in staat om de medische kosten te betalen (denk aan antibiotica, dokter consult, malariatabletten, een infuus etc). Om deze zorg toch mogelijk te maken brengen de paters en nonnen in kaart voor wie de medische kosten te hoog zijn. Maandelijks draagt Stichting Live Life Foundation minimaal €250,- bij aan de onkosten.

Lees meer…