Naamswijziging

Per 1 maart 2021 wijzigen wij onze naam van Live Life Foundation naar Zola Care Malawi.

Een nieuwe richting, een groot nieuw project rondom geboortezorg, nieuwe bestuursleden en nieuw leven met de geboorte van Zola, de dochter van onze voorzitter Mariska. Met al deze nieuwe gebeurtenissen en het feit dat we groter worden, hebben wij besloten onze naam te veranderen in: Zola Care Malawi

Zola is een Afrikaanse naam en betekent “leven, vrede en aarde”. Betekenissen die mooi aansluiten bij waar wij voor staan. Gelijkheid op aarde en een waardig, vredig leven voor iedereen, ongeacht waar je wiegje staat. Bovendien zal Zola symbool staan voor de geboortezorg. De woorden Care en Malawi vonden wij een mooie aanvulling om duidelijkheid te scheppen over waar wij mee bezig zijn: gezondheidszorg in Malawi.

Aangezien zo’n verandering veel werk met zich meebrengt zijn we nog in de overgangsfase van de oude naar de nieuwe website.

De naamsverandering is officieel vastgelegd bij de notaris, de KVK en het rekeningnummer is aangepast.

Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze stichting, vanaf nu Zola Care Malawi!