Toekomstplannen

In de nabije toekomst hopen we de kliniek uit te kunnen breiden tot een klein ziekenhuis en het volgende te realiseren

  • Een kraamafdeling

In Malawi sterven 634 moeders op 100.000 bevallingen. Ter vergelijking met Nederland is dit 7 moeders op 100.000 bevallingen. Een zeer groot verschil. Dit hoge aantal in Malawi kan verklaard worden door het ontbreken van kennis over zwangerschap, bevallingen en hygiëne. Daarnaast bevallen veel vrouwen nog steeds thuis zonder enige nabije professionele zorg, met alle gevolgen van dien. De kraamafdeling moet het mogelijk maken om vrouwen te begeleiden bij de zwangerschap en de bevalling.

  • Verbouwen van de huidige kliniek naar een betere indeling en benutting van de ruimtes
  • Een afdeling voor langdurig verblijf zodat patiënten kunnen blijven totdat ontslag medisch gezien verantwoord is en de patiënten niet ’s nachts naar huis moeten omdat er geen personeel en ruimte is voor een langer verblijf.
  • Twee kleine operatiekamers
  • Laboratorium zodat er betrouwbaar en gericht onderzoek gedaan kan worden.

Dit zal ook bijdragen aan het verlagen van het sterftecijfer door malaria aangezien dit nu vaak te laat gesignaleerd wordt door het ontbreken aan de juiste materialen om een bloedtest te doen.

In eerste instantie ligt de focus op het uitbreiden van de kliniek, in de verdere toekomst willen we ons eveneens richten op het uitbreiden van de zorg in de omliggende dorpen.