Waarom Malawi?

Als u morgen in Malawi geboren zou worden, dan is de gemiddelde verwachting dat u de vijftig niet haalt. Dat komt voornamelijk door de slechte gezondheidsvoorzieningen in het land. 

Veel mensen hebben nog nooit van Malawi gehoord, en nog minder mensen kunnen het land aanwijzen op de wereldkaart. Malawi ligt in het zuidoosten van Afrika, en er wonen evenveel mensen als in Nederland.

Daar houdt de vergelijking met Nederland gelijk op. Want waar Nederland al jaren tot de tien rijkste landen van onze planeet behoort, vindt u Malawi terug onder de allerarmste landen die we kennen (ruim 65% van de bevolking leeft onder de armoedegrens). De levensstandaard en de gezondheidszorg in Malawi is erbarmelijk, er vallen jaarlijks 68.000 aidsdoden. Live Life Foundation wil een verschil maken in Malawi en de bevolking hun kansen geven, in het bijzonder in de regio Mzuzu, in het noorden van het land.

Waarom Mzuzu?

In de omgeving van Mzuzu zijn diverse privéklinieken en een groot overheidsziekenhuis. Vaak zijn deze klinieken, plus de taxirit naar de kliniek veel te duur. Het overheidsziekenhuis beschikt vaak over te weinig dokters en medicijnen wat resulteert in lange wachtrijen tot zelfs de volgende dag. Al deze redenen zijn een aanleiding geweest tot het bouwen van de kliniek in Lusangazi (10km buiten de stad Mzuzu). Zo kan zorg verleend worden aan de allerarmsten van de bevolking. Jaarlijks sterven te veel Malawianen aan ziektes als Malaria. De behandeling voor malaria kost omgerekend maar 3 euro. Voor ons een onbenulligheid, voor hen het verschil tussen leven en dood.

Capuchin Mission

Gelukkig gebeurt er al veel goeds in Mzuzu. De organisatie Capuchin Mission (waar Live Life Foundation mee samenwerkt) zet zich al 15 jaar in voor welzijn en gezondheid van de lokale bevolking. Capuchin Mission heeft de enige kliniek in de regio gebouwd, en zorgde onder andere voor een middelbare school.

Maar we zijn er nog lang niet. In de kliniek werkt momenteel een dokter. Door een tekort aan personeel en een te grote toestroom aan patiënten zijn er dagelijks lange wachtrijen voor de kliniek. Wie ‘s nachts zorg nodig heeft staat voor een dichte deur en zal genoodzaakt zijn om uit te wijken naar een verder gelegen ziekenhuis.

Een eerste oplossing

Live Life Foundation maakt zich hard voor betere gezondheidszorg in Malawi. Een eerste grote stap naar verbetering is het te werk stellen van een vast medisch team. In de Malawiaanse wet staat dat een arts altijd een verblijf dicht bij zijn werkplek moet hebben. Daarom zijn er in 2016 twee personeelshuizen gebouwd zodat in ieder geval de dokter gehuisvest kan worden. Meer huizen zullen gebouwd moeten worden om meer medisch personeel te kunnen huisvesten. Wilt u daarbij helpen? Dat kan!

Word donateur!

Elke gift is welkom en wordt met open armen ontvangen, u kunt hiervoor het volgende rekeningnummer gebruiken:

NL 10 RABO 0129 4528 74
t.n.v. Stichting Life Life Foundation

De giften worden o.a. gebruikt voor:
– Preventie tegen ziekten
– Voorzien in schoon drinkwater en verbeterde hygiëne
– Uitbreiding van de kliniek
– Een huis voor het personeel van de kliniek

Lopende projecten

Bekijk ook onze lopende projecten, om te zien waar u direct een concrete bijdrage aan kunt leveren. Wilt u liever op een andere manier helpen? Live Life Foundation is altijd op zoek naar vrijwilligers, of donaties in natura. Ook voor bedrijven zijn er verschillende mogelijkheden.

Successen
Live Live Foundation heeft al het nodige bereikt in Noord-Malawi, zo is er bijvoorbeeld een ambulance aangeschaft. Lees meer over de geslaagde projecten.