Multidisciplinair centrum

Sinds 2015 is het aantal patiënten in Pio Health Center enorm toegenomen. Het is een goed teken dat mensen vertrouwen hebben in de kliniek en medische hulp zoeken. De kliniek biedt zowel ruimte voor individuele zorg als groepsvoorlichting. Omdat de toestroom alsmaar toeneemt, is de kliniek simpelweg te klein om al

deze patiënten de juiste zorg te bieden. Dit resulteerde in lange rijen en patiënten die na een dag wachten weggestuurd werden om het de volgende dag opnieuw te proberen.

Het doel van Live Life Foundation is om de kwaliteit van gezondheidszorg te verbeteren. Nog beter is het om ziektes te voorkomen. Door dit gezondheidscentrum zal er meer ruimte zijn om aan de preventie van ziektes te werken en de algemene kennis over gezondheid bij de lokale bevolking te vergroten. Een multidisciplinair centrum waar zowel een voedingskundige, verpleegkundige, psycholoog en fysiotherapeut werkzaam zullen zijn en samen betrokken zijn bij de zorg van 1 patiënt. Door alle disciplines dicht bij elkaar te hebben resulteert dit in lagere ziektekosten voor de patiënt omdat men niet naar verschillende ziekenhuizen hoeft af te reizen.

IMG-20181029-WA0014
IMG-20181205-WA0006
DSCF1875
IMG-20180309-WA0005

Het multidisciplinaire centrum heeft naast de individuele zorg twee specialiteiten. Voorheen werden er twee keer per maand voorlichtingen voor de moeder-kind zorg in de kliniek gegeven in de wachtruimte van de apotheek. Dit resulteerde in chaos omdat zieke patiënten in dezelfde wachtruimte zaten als waar de voorlichting gegeven werd. Door de grote toestroom van moeders met kinderen was deze ruimte vaak ook te klein. Het gezondheidscentrum heeft een aparte ruimte waar in de toekomst voorlichting gegeven kan worden. Moeders en kinderen krijgen zo de juiste aandacht die nodig is. Moeders en kinderen die extra zorg nodig hebben kunnen vanuit de voorlichting doorverwezen worden naar de voedingskundige en verpleegkundige voor voedingsadvies of vaccinaties.

 

Live Life Foundation - Nieuws - Moeder-kind zorg
Om de vrouwen nog meer aan te spreken zijn er speciale liedjes geschreven die gaan over hygiëne en preventie van ziektes (onder andere over SOA’s). Iedereen doet volop mee.
Live Life Foundation - Nieuws - Moeder-kind zorg
Een keer per maand wordt er voorlichting gegeven over hygiëne en preventie van ziektes in Pio Health Center. De opkomst is zo groot dat er vaak twee voorlichtingen gegeven worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Malawi is een groot tekort aan fysiotherapeuten. Het beroep wordt in een enkel ziekenhuis beoefend maar de hoeveelheid patiënten die fysiotherapie nodig hebben is te groot. Ook in de omgeving van Mzuzu is er een enorme behoefte aan fysiotherapie. Met name rondom handicaps heerst nog steeds een taboe. Kinderen worden vaak thuis gehouden vanuit schaamte maar ook omdat men niet weet hoe het kind begeleid moet worden.

In het multidisciplinair centrum zal een revalidatie afdeling gerealiseerd worden waar met patiënten getraind kan worden om zo de kwaliteit van leven te verbeteren en de kansen in de maatschappij. Studenten van de  masteropleiding kinderfysiotherapie aan de hogeschool Rotterdam (Danielle, Anoeshka en Franciska) gaan ons helpen (kinder)fysiotherapie in de kliniek realiteit te geven! Gedurende 3 jaar (van 2018-2020) zullen zij zich hiervoor inzetten. In Malawi worden veel kinderen met een beperking binnen gehouden, er heerst taboe en er is weinig kennis over behandelmogelijkheden. Om ieder kind de kans te bieden zichzelf te ontwikkelen, geaccepteerd te worden in de maatschappij en het beste uit de toekomst te halen is fysiotherapie van belang. Help jij ons mee dit doel te realiseren?

Het bouwproject voor het multidisciplinair centrum is in 5 fases opgedeeld zodat het project overzichtelijk blijft en er zo beter toezicht gehouden kan worden op de voortgang en planning. Allereerst zijn enkele bomen rondom de kliniek gekapt, metingen gedaan en is de juiste plek uitgegraven. Fase 1 het leggen van het fundament is in april 2018 afgerond. Mei 2018 is fase 2 van start gegaan en zijn de muren opgetrokken tot dak hoogte. Waarna in juni 2018 het plafond en dak geconstrueerd zijn (fase 3).  Fase 4 en 5 zin in de afrondende fase. De elektriciteit zit erin, de leidingen worden gelegd en de muren worden geverfd. Nu rest alleen de laatste afwerking en inrichting nog. Voor deze fase zijn we nog hard op zoek naar donateurs.

  • Het multidisciplinair centrum voor de eerste keer in gebruik voor het uitdelen van muskieten netten.

 

In oktober 2018 zijn Mariska en Daniëlle het project gaan bezoeken. De hoop was dat het centrum dan helemaal af zou zijn, maar dat was helaas nog niet het geval. Wel is het centrum al feestelijk geopend en is het gehele bestuur van Live Life Foundation en zijn alle donateurs bedankt.

  • Feestelijke opening van het multidisciplinair centrum